googleba3c1d7d6e4b1c86.html


Loading...

İNTERNET SİTESİ ÜYELİĞİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ ADAYI KİŞİSEL VERİ RIZA BEYANI METNİ

Anasayfa İNTERNET SİTESİ ÜYELİĞİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ ADAYI KİŞİSEL VERİ RIZA BEYANI METNİ
Sevdiklerinizle Paylaşın

İNTERNET SİTESİ ÜYELİĞİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ ADAYI KİŞİSEL VERİ RIZA BEYANI METNİ

BEYLER İNŞAAT

İNTERNET SİTESİ ÜYELİĞİNE İLİŞKİN

MÜŞTERİ ADAYI KİŞİSEL VERİ RIZA BEYANI METNİ

VERİ SORUMLUSU BİLDİRİMİ:

Veri sorumlusu sıfatıyla Beyler İnşaat A.Ş. (“Beyler İnşaat” veya “Şirket”) tarafından 6698 Sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanıp

bilginize sunulan “www.beylerinsaat.com.tr alan adlı internet sitesinde talebiniz doğrultusunda üyelik

işlemlerinizin yerine getirilmesine ve bilgilerinizin güncellenmesine ilişkin kişisel verilerinizin

bilgilendirmeye dayalı olarak işlenmesi amacıyla açık rızanızı temin etmek için bu beyan metni

hazırlanmıştır. Bu hususta daha da detaylı bilgi edinmek isterseniz www.beylerinsaat.com.tr sayfasında

bulunan “Kişisel Veri Koruma ve İşleme Politikası”nı da okumanızı tavsiye ederiz. İşbu belge ile

Şirketimize tevdi ettiğiniz verilerinize ilişkin rıza beyanınızı istediğiniz her an geri alma hakkınız

bulunmaktadır. Bu çerçevede rıza ve onayınız talep edilmektedir.

VERİ SAHİBİ BEYANI:

Beyler İnşaat’nın tarafıma ibraz ettiği Kişisel Veri Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım. Bu

şekilde kişisel verilerimin işlenme ve aktarılma süreçlerine ilişkin toplanma yöntemi, hukuki sebepler ve

amaçlar ile sahip olduğum haklar ve başvuru yolları konusunda tarafıma yeterli aydınlatmanın yapıldığını ve

detaylı şekilde bilgilendirildiğimi, bu doğrultuda işlenen verilerimin de güncel ve doğru olduğunu kabul ve

beyan ederim.

Bu kapsamda Beyler İnşaat’nın www.beylerinsaat.com.tr adlı internet sayfasında üyelik işlemlerim

ile üyelik bilgilerimin güncellenmesi ve akabinde sipariş teslimi-takibi işlemlerimin yapılması için ad,

soyad, doğum tarihi, parola, telefon numarası, adres ve e-posta adresi bilgilerimi işbu rıza beyanı dâhilinde

işlemesini, aynı şekilde bu bilgilerimin Şirketin tarafıma özel ürün ve hizmet sunumu ve pazarlama

yapılması ile ticari elektronik ileti gönderilmesi gayeleriyle de işlemesini, yine Aydınlatma Metni’nin 4.

maddesinde gösterilen kapsam, usul ve amaçlar doğrultusunda Şirketin hissedarları, iç denetim birimi ve

ilgili departmanları, grup şirketleri, şubeleri, bayileri, iş ortakları, tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları, bunların

yetkili ve çalışanları ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişileriyle KVKK’nun 8 ve

9. maddeleri uyarınca gerektiğinde yurtiçi veya yurtdışına paylaşmasını kabul ve beyan ederim.

Neticeten, Beyler İnşaat ile kurmuş olduğum ilişki çerçevesinde otomatik yollarla elektronik şekilde

işlenen tarafıma ait kişisel verilerimin yukarıda değinilen Metinler ile ilgili diğer mevzuatta belirlenen

kapsamda Beyler İnşaat tarafından verilme amacıyla bağlantılı ve sınırlı şekilde işlenmesine ve yurtiçi veya

yurtdışında bulunan yukarıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmesine açık rıza gösterdiğimi

Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum

Beyler İnşaat’nın yukarıda belirtilen kapsamda paylaşmış olduğum iletişim bilgilerime tarafıma özel bülten,

teklif, reklam, fırsat, promosyon, memnuniyet anketi gibi elektronik ileti göndermesine açık rıza ve onay

verdiğimi

Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi Adı Soyadı

Veri Sahibi Sıfatı

(Müşteri Adayı, Ziyaretçi vb.)

Tarih İmza

İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! 0 850 302 1717

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır.
fbq('track', 'Lead'); fbq('track', 'ViewContent'); fbq('track', 'CompleteRegistration');