googleba3c1d7d6e4b1c86.html


Loading...

Hizmet Sözleşmesi

Anasayfa Hizmet Sözleşmesi
Sevdiklerinizle Paylaşın

Hizmet Sözleşmesi

3.      KONU VE TARAFLAR

 

5.      YETKİ

5.1.     ARACI, sözleşme süresince sözkonusu gayrimenkulün satışı amacıyla her türlü imkanı kullanmak ve uygun bir müşterinin bulunması halinde satıcı ile alıcı arasında akdedilecek sözleşmeyi hazırlamakla yükümlüdür.

5.2.     Sözleşme konusu gayrimenkulun satışı amacıyla kullanılacak her türlü pazarlama aracının (ilan, reklam vs.) masrafı ARACI’ya aittir.

5.3.     SATICI, gayrimenkulün müşterilere gösterilebilmesi için, sözleşme süresince ARACI ile belirlenen makul zamanlarda gayrimenkule giriş imkanı sağlamakla yükümlüdür.

5.4.     SATICI, sözleşme süresince kendisine gelen başvuruları ARACI’ya bildirmek ve tüm işlemleri ARACI ile beraber yapmakla yükümlüdür.

5.5.     SATICI sözleşme süresince satış fiyatını arttıramaz.

 

6.      HİZMET BEDELİ

Hizmet gerçekleştiğinde, SATICI yukarıda yazılı hizmet bedelinin %..3+ KDV’sini ARACI’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

7.       

8.      KAPARO

SATICI, alıcının bulunması halinde ARACI’nın satış bedelinin maksimum %10’u tutarında kaparo almasına muvafakat eder.

 

9.      SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, GEÇERLİLİĞİ VE SONA ERMESİ

9.1.     İşbu sözleşme ...../...../200… tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır.

9.2.     Sözleşme, SATICI tarafından imzalanması tarihinden itibaren .........( ay / yıl) süre ile geçerlidir.

9.3.     Sözleşme süresinin bitiminden en az ................. süre önce yazılı fesih bildiriminde bulunulmadığı takdirde, sözleşme aynı şartlarla yenilenmiş sayılır.

 

10.  CEZAİ ŞARTLAR

10.1. SATICI, sözleşme süresi içersinde gayrimenkulün satışından  vazgeçer ya da sözleşmeyi feshederse,

10.2. SATICI, sözleşme konusu gayrimenkulün satışı amacıyla başka kişi veya kuruluşlar aracılığıyla ya da kendi başına işlemde bulunursa,

10.3. SATICI, sözleşme esasları çerçevesinde alıcı bulunmasına rağmen herhangi bir şekilde satışı engellerse,

9.4.  SATICI, ARACI tarafından önerilen bir kuruluş veya alıcıyla ya da alıcının I. derece akrabaları, eşi, kan veya sıhri hısımları, annesi, babası, kardeşleri, ortağı veya idarecisi – çalışanı bulunduğu şirket, dernek, vakıf gibi kuruluşlar ile sözleşme süresinin sona ermesinden itibaren ................... süre içinde satışı gerçekleştirirse,

   6. maddede belirtilmiş olan hizmet bedelini ve ayrıca hizmet bedeli kadar cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

11.  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ........................ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir......./....../200..

 

12.  SON HÜKÜMLER

12.1. Gayrimenkul üzerindeki emlak vergisi ve sair borçlar satış öncesinde SATICI tarafından ödenerek alıcıya teslim edilecektir.

12.2. Gayrimenkulün tapuda devrine ilişkin yasal harçlar mükelleflerine ait olup, masraflar taraflarca eşit oranda karşılanır.

İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! 0 850 302 1717

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır.
fbq('track', 'Lead'); fbq('track', 'ViewContent'); fbq('track', 'CompleteRegistration');